Zajišťujeme komplexní dodávku prací v rámci rekultivací a sanací území dotčených důlní a průmyslovou činností, technických a biologických rekultivací devastovaných území.

 Technická rekultivace

  • sanace území
  • terénní úpravy
  • manipulace se zúrodnitelnými zeminami
  • úpravy vodního režimu, odvodnění, poldery

Biologická rekultivace

  • zakládání a následná údržba lesních porostů
  • agrotechnické práce
  • ošetřování a hnojení pozemků
  • oživování zemin
  • ochrana proti škodám způsobených zvěří okusem a otlukem
  • chemická ochrana porostů před založením i po založením kultury