Naše společnost má dlouholeté zkušenosti nejen s úpravami městské zeleně, ale i s architektonickými návrhy od zahrad u rodinných domů až po vytvoření návrhů zeleně v obcích a městech.

A proto se můžete spolehnout, že i Váš projekt bude u nás ve správných rukou.

Ke každému projektu přistupujeme individuálně, protože káždý má jiné představy a jiné možnosti.
Před samotným zpracováním architektonického návrhu probíhá mezi zákazníkem a projektantem vzájemná komunikace (místní šetření). Zájmový prostor je řešen tak, aby bylo splněno přání zákazníka s dodržením všech sadovnických zásad. Velký důraz je kladen nejen na výběr vhodných rostlin z hlediska kultivaru, ale i na klimatické a půdní podmínky, dále na účel výsadby (odclonění, posezení a odpočinek, pohledová zóna, prvky pro děti, omezení prašnosti) a nelze opomenout okolní prostředí.